Urządzenia do pomiarów szczelności budynków

Polskie Towarzystwo Energetyczne jest

wyłącznym dystrybutorem urządzeń INFILTEC
do pomiarów szczelności budynków

Urządzenia do pomiaru szczelności budynków, dzielą się na grupy;

1. Urządzenia do pomiaru szczelności budynków jednorodzinnych 2. Urządzenia do pomiaru szczelności budynków wielorodzinnych. 3. Urządzenia do pomiaru szczelności dużych budynków użyteczności publicznej. 4. Urządzenia do pomiaru szczelności bardzo dużych budynków. Przepływ do 127.000 m3 / h
Posted in Budownictwo pasywne | Możliwość komentowania Urządzenia do pomiarów szczelności budynków została wyłączona

Ocena osłony termicznej budynku

Polskie Towarzystwo Energetyczne wykonuje oceny osłony termicznej budynku, z wykorzystaniem:
1. Urządzenia Blower Door do pomiaru nadciśnienia i podciśnienia w budynku, w celu określenia nieszczelności osłony zewnętrznej budynku.
2. Kamery termowizyjnej do określenia miejsca występowania strat ciepła.
3. Pomiary i ocena za pomocą kamery termowizyjnej, stanu energetycznego urządzeń elektrycznych i maszyn.
Zlecenia na wykonanie oceny termicznej, należy kierować na konto e-mail

Posted in Budownictwo pasywne | Tagged | Możliwość komentowania Ocena osłony termicznej budynku została wyłączona

Akademia Budownictwa Pasywnego PTE

AKADEMIE SZKOŁY MISTRZÓW I ĆWICZEŃ.
Akademia: szkoła rozwoju zainteresowań; naukowych, badawczych i osobistych.

Akademią Budownictwa Pasywnego, kieruje dr inż. Piotr Żuk

Lp.

Instytuty ABP

konto mailowe

1

Audytów i certyfikatów

e-mail

2

Badan i rozwoju

e-mail
3

Budownictwa Pasywnego

e-mail

4

Materiałów i technologii

e-mail

5

Projektowania przestrzennego

e-mail

 
Ogólnopolski program budownictwa pasywnego PTE

Akademia Budownictwa Pasywnego Polskiego Towarzystwa Energetycznego uruchomiła ogólnopolski:

Program Budownictwa Pasywnego KAŻDY NA SWOIM,w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nakłada na wszystkie kraje UE w tym Polskę do roku 2020 wdrożyć 3×20, to znaczy,
1. Zmniejszenie o 20% krajowego zużycia energii,
2. Zmniejszenie o 20% emisji CO2,
3. Co najmniej 20% zużywanej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii.
Artykuł 9. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii:
1. Od 1 stycznia 2019 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
2. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Cele Programu KAŻDY NA SWOIM:
1. Opracowanie i udostępnienie zainteresowanym, pasywnych – energooszczędnych projektów budynków mieszkalnych i biurowych w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.
2. Opracowanie technologii wykonania budynków i domów w technologii PTE.
3. Uruchomienie produkcji niezbędnych materiałów do budownictwa pasywnego.
4. Uruchomienie fabryki domów i produkcja kompletnych budynków pasywnych, dostarczanych na budowę transportem samochodowym. Montaż budynku odbywa się za pomocą dźwigu i trwa od jednego do kilku dni, w zależności od wielkości budynku.
5. Uruchomienie źródeł finansowania i premiowanie budynków wznoszonych w technologii pasywnej.

Program KAŻDY NA SWOIM realizowany we współpracy z:
– bankami finansującymi przedsięwzięcie,
– przedstawicielami władz samorządowych i centralnych,
– producentami wyrobów budowlanych,
– projektantami,
– wykonawcami.

Przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych osób, firm i instytucji uczestniczeniem w Programie budowy obiektów w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.

dr inż. Piotr Żuk
Prezes ZG PTE
e-mail

Posted in Budownictwo pasywne | Możliwość komentowania Akademia Budownictwa Pasywnego PTE została wyłączona

Budownictwo zeroenergetyczne.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
A ta niewielka ilość energii powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Posted in Budownictwo pasywne | Tagged , | Możliwość komentowania Budownictwo zeroenergetyczne. została wyłączona

Budownictwo pasywne


Akademia Budownictwa Pasywnego
Certyfikatorzy i audytorzy energetyczni
Domy pasywne w technologii PTE
Nowa edycja SP SAE UP
Program budownictwa pasywnego PTE
Szkolenie z zakresu wykonania[ docieplania, tynków natryskowych i ozdobnych
Współpraca w budownictwie pasywnym

Posted in Budownictwo pasywne | Tagged | Możliwość komentowania Budownictwo pasywne została wyłączona