Budownictwo zeroenergetyczne.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
Po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
A ta niewielka ilość energii powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych.

This entry was posted in Budownictwo pasywne and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.