Akademia Budownictwa Pasywnego PTE

AKADEMIE SZKOŁY MISTRZÓW I ĆWICZEŃ.
Akademia: szkoła rozwoju zainteresowań; naukowych, badawczych i osobistych.

Akademią Budownictwa Pasywnego, kieruje dr inż. Piotr Żuk

Lp.

Instytuty ABP

konto mailowe

1

Audytów i certyfikatów

e-mail

2

Badan i rozwoju

e-mail
3

Budownictwa Pasywnego

e-mail

4

Materiałów i technologii

e-mail

5

Projektowania przestrzennego

e-mail

 
Ogólnopolski program budownictwa pasywnego PTE

Akademia Budownictwa Pasywnego Polskiego Towarzystwa Energetycznego uruchomiła ogólnopolski:

Program Budownictwa Pasywnego KAŻDY NA SWOIM,w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nakłada na wszystkie kraje UE w tym Polskę do roku 2020 wdrożyć 3×20, to znaczy,
1. Zmniejszenie o 20% krajowego zużycia energii,
2. Zmniejszenie o 20% emisji CO2,
3. Co najmniej 20% zużywanej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii.
Artykuł 9. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii:
1. Od 1 stycznia 2019 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
2. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Cele Programu KAŻDY NA SWOIM:
1. Opracowanie i udostępnienie zainteresowanym, pasywnych – energooszczędnych projektów budynków mieszkalnych i biurowych w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.
2. Opracowanie technologii wykonania budynków i domów w technologii PTE.
3. Uruchomienie produkcji niezbędnych materiałów do budownictwa pasywnego.
4. Uruchomienie fabryki domów i produkcja kompletnych budynków pasywnych, dostarczanych na budowę transportem samochodowym. Montaż budynku odbywa się za pomocą dźwigu i trwa od jednego do kilku dni, w zależności od wielkości budynku.
5. Uruchomienie źródeł finansowania i premiowanie budynków wznoszonych w technologii pasywnej.

Program KAŻDY NA SWOIM realizowany we współpracy z:
– bankami finansującymi przedsięwzięcie,
– przedstawicielami władz samorządowych i centralnych,
– producentami wyrobów budowlanych,
– projektantami,
– wykonawcami.

Przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych osób, firm i instytucji uczestniczeniem w Programie budowy obiektów w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.

dr inż. Piotr Żuk
Prezes ZG PTE
e-mail

This entry was posted in Budownictwo pasywne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.