Urządzenia do pomiarów szczelności budynków

Polskie Towarzystwo Energetyczne jest

wyłącznym dystrybutorem urządzeń INFILTEC
do pomiarów szczelności budynków

Urządzenia do pomiaru szczelności budynków, dzielą się na grupy;

1. Urządzenia do pomiaru szczelności budynków jednorodzinnych 2. Urządzenia do pomiaru szczelności budynków wielorodzinnych. 3. Urządzenia do pomiaru szczelności dużych budynków użyteczności publicznej. 4. Urządzenia do pomiaru szczelności bardzo dużych budynków. Przepływ do 127.000 m3 / h
This entry was posted in Budownictwo pasywne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.