Eksperci ETV

  Eksperci ETV Polskiego Towarzystwa Energetycznego:
1. Dr hab. inż. Jacek Dach.
2. Dr inż. Kazimierz Marchlewski.
3. Dr inż. Robert Mazur.
4. Dr inż. Piotr Żuk.
5. Dr inż. Dariusz Jańczak.

Zlecenia na wykonanie weryfikacji ETV, należy kierować na konto e-mailowe Biuro PTE  w obszarach, energii:
1. Słońca: akumulatory, kolektory słoneczne, fotowoltaika,
2. Wiatru: turbiny wiatrowe, pompy ciepła,
3. Wody: elektrownie i turbiny,
4. Ziemi: pompy ciepła, rekuperatory, wymienniki gruntowe,
5. Instalacje do zgazowywania odpadów,
6. Biogazownie, biopaliwa,
7. Przetwarzanie odpadów komunalnych (separacja, dezodoryzacja, odzysk biologiczny, energetyczny i in.),
7.1. Wytwarzanie paliw gazowych z odpadów komunalnych,
7.2. Separacja frakcji odpadów komunalnych pod kątem produkcji paliw RDF,
7.3. Odzysk surowców (w tym metali, zwłaszcza ciężkich) z odpadów komunalnych i terenów zdegradowanych przemysłowo,
7.4. Recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne, recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane (np. przeróbka cegieł, betonu, płyt azbestowych itp.),
7.5. Odpady „bio” (papiery, kartony, drewno itp.) oraz tworzywa sztuczne.

Comments are closed.