ETV zakres weryfikacji

Zlecenia na wykonanie weryfikacji ETV, należy kierować na konto e-mailowe Biuro PTE  w obszarach, energii:

1. Słońca: akumulatory, kolektory słoneczne, fotowoltaika,
2. Wiatru: turbiny wiatrowe, pompy ciepła,
3. Wody: elektrownie i turbiny,
4. Ziemi: pompy ciepła, rekuperatory, wymienniki gruntowe,
5. Instalacje do zgazowywania odpadów,
6. Biogazownie, biopaliwa,
7. Przetwarzanie odpadów komunalnych (separacja, dezodoryzacja, odzysk biologiczny, energetyczny i in.),
7.1. Wytwarzanie paliw gazowych z odpadów komunalnych,
7.2. Separacja frakcji odpadów komunalnych pod kątem produkcji paliw RDF,
7.3. Odzysk surowców (w tym metali, zwłaszcza ciężkich) z odpadów komunalnych i terenów zdegradowanych przemysłowo,
7.4. Recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne, recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane (np. przeróbka cegieł, betonu, płyt azbestowych itp.),
7.5. Odpady „bio” (papiery, kartony, drewno itp.) oraz tworzywa sztuczne.

Comments are closed.