PTE – kursy

Kursy organizowane przez PTE w Poznaniu:
Kursy przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy i są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. W zależności od dotychczasowego zatrudnienia i umiejętności proponujemy odpowiedni rodzaj kursu; podstawowy, rozszerzony lub pełny.
Kurs kończy sie egzaminem, Uczestnik otrzymuje Certyfikat umiejętności.
Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia organizowanego przez PTE i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego przed Komisja egzaminacyjną PTE, uczestnicy Kursów mogą otrzymać następujące tytuły zawodowe, w specjalności zgodnej z kierunkiem szkolenia:
1. Audytor energetyczny,
2. Audytor efektywności energetycznej,
3. Certyfikator energetyczny,
4. Specjalista,
5. Starszy specjalista,
6. Główny specjalista,
7. Wykładowca,
8. Rzeczoznawca.
Po otrzymaniu zgłoszenia określimy termin Kursu

Kurs podstawowy 8 h, kurs rozszerzony 16 h, kurs pełny 50 h.
1. Biogazownie

Kurs podstawowy 8 h, kurs rozszerzony 16 godzin
– projektowanie procesu technologicznego,
– projektowanie zakładu,
– warunki środowiskowe,
– lokalizacja,
– źródła finansowania inwestycji,
– rachunek zysków i strat,
– pozwolenie na budowę,
– warunki realizacji inwestycji,
– odbiór obiektu po zakończeniu budowy,
– warunki eksploatacji obiektu.
2. Kolektory słoneczne dobór, montaż i instalacja, serwis.
Kurs podstawowy 8 godz., kurs rozszerzony 16 h
– energia słoneczna,
– rodzaje kolektorów,
– dobór i obliczanie kolektorów na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO,
– montaż kolektorów rurowych i płaskich,
– instalacja solarna, dobór i wykonanie.
– montaż kolektorów na dachach, uchwyty, sposoby montażu.
– próby i montaż,
– praca na wysokości,
– zawieranie umowy na wykonanie instalacji solarnej,
– odbiór wykonanej pracy,
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Pompy ciepła kurs 16 h.
– pompy gruntowe,
– pompy powietrzne,
– dobór i obliczanie pomp na potrzeby przygotowania CWU i podgrzewania CO,
– montaż pomp,
– wykonanie instalacji, próby i odbiór.
4. Docieplanie budynków, czas trwania kursu 16 godz.
– metoda lekka mokra na styropianie i wełnie mineralnej,
– metoda lekka sucha na styropianie i wełnie mineralnej.
5. Docieplanie budynku i wykonanie elewacji, czas trwania kursu 16 h.:
– ceramicznej, – metalowej, – tworzywowej pcv. – inne tworzywa.
6. Wykonanie tynków metodą natrysku, malowanie, szpachlowanie czas trwania kursu 16 h., za pomocą:
– pistoletów i agregatów natryskowych.
7. Wykonanie podbitki dachowej PCV i pokrycie elewacji boazerią PCV czas trwania kursu 16 h.
Technologia, zasady projektowania pokrycia, wykonanie pokrycia.
8. Folia PCV wierzchniego krycia dachów czas trwania kursu 16 h.
Trwałość pokrycia ok. 50 lat. Folia PCV, zasady wykonywania pokrycia, technologia pokrycia. Urządzenia do wykonywania pokrycia. Próby szczelności dachu. Wykonanie pokrycia.
9.Wykonywanie świadectw energetycznych za pomocą programów komputerowych czas trwania kursu 8 godz.
10. Wykonywanie audytów energetycznych,  czas trwania kursu 16 h.
11. Budowa domu pasywnego; czas trwania kursu 24 godz.
1. Technologia wykonania domu pasywnego.
2. Próba podciśnieniowa dla oceny poprawności wykonania budynku.
3. Kamera termograficzna w ocenie poprawności wykonania budynku.
12. Termografia.    Kurs 8 h.
13. Rekuperatory.  Kurs 8 h.
14. Okna pasywne i uszczelnienia.
15. Ubezpieczenia.
16. Komunikacji społecznej:
17. Wolne oprogramowanie czas trwania kursu 8 godz.- Programy Linuxa. Komputer, notebook, podstawowe informacje o urządzeniach i programach, korzystaniu z komputera. Systemy operacyjne, programy użytkowe.
18. Internet czas trwania kursu 8 godz. – łączenie, przeglądarki internetowe, zabezpieczenie komputera przed wirusami, konta pocztowe, skype. Zakupy w internecie.
19. GPS czas trwania kursu 8 godz. – mapy samochodowe, nawigacja satelitarna samochodowa, indywidualna. Lokalizator GPS. Obsługa i korzystanie a urządzeń.
20. Monitoring budynku czas trwania kursu 16 godz.- obiektu i mienia ruchomego. Systemy nadzoru i ochrony mienia. Indywidualne systemy ochrony mienia i osób. Zasady projektowania systemu, dobór i montaż urządzeń. Wykonanie instalacji i uruchomienie sytemu. Zapis obrazu i dźwięku. Podgląd zdarzeń poprzez internet.
21. Obsługa wózków widłowych, urządzeń dźwigowych; dźwigów, suwnic i żurawi.
22. Spawalnicze; TIG, MIG, lutowanie twarde, miękkie.
23. Przygotowawcze na wyższe Uczelnie.
24. Ochrona środowiska:
– rodzaje zanieczyszczeń i ich emisja, – zanieczyszczenia ziemi, powietrza i wody,
– prognoza oddziaływania na środowisko,
25. Energia odnawialnej:
26. System reklamy wizualnej:

– LED i OLED w reklamie wizualnej.
27. Systemy zabezpieczeń pojazdów i mienia:
– metoda DNA. – lokalizatory GPS. – monitoring
28. Odory:
– przemysłowe,
– produkcji i hodowli w rolnictwie,
– zanieczyszczenia atmosfery.
– badania i analizy.

Kursy organizowane sa po przyjęciu zgłoszeń min 10 osób. Koszt kursu pokrywają zainteresowani.
Zgłoszenie na wybrany kurs przyjmowane są droga internetową konto mailowe: szkolenia_P

Comments are closed.