KONKURS Domy PTE

Konkurs otwarty dla Członków, Słuchaczy i Absolwentów SP SAE, na opracowanie i dostawę projektów domów pasywnych i zeroenergetycznych, w grupach;
1) Mieszkalne jednorodzinne samodzielne, bliźniacze, szeregowe, wymiary zewnętrzne od 6×10 m do 12×14 m. 2) Mieszkalne wielorodzinne, o pow. 30 do 120 m2.
1. Termin przesyłania projektów do 15-01-2013 roku na adres PTE, w zalakowanych kopertach. Autor projektu może złożyć projekty we wszystkich grupach budynków.
2. Projekty wyróżnione, będą stanowiły bazę projektów domów i budynków PTE.
3. Ocenę i kwalifikację projektów przeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana przez Prezesa PTE.
4. Projekty po ocenie i przyjęciu, będą sprzedawane odbiorom końcowym poprzez SIEĆ PTE.
5. Autorzy projektu po sprzedaży projektu domu, uzyskają odpowiednie wynagrodzenie.

Z osobami zainteresowanymi współpracą w ramach SIECI PTE, zawarte zostaną stosowne porozumienia. Zgłoszenia należy kierować na konto mailowe PTE.

Comments are closed.