ERA SP SAE

efektywność energetyczna

Rośnie ranga Certyfikatorów i Audytorów energetycznych SP SAE

Uruchomienie przez NFOŚiGW programu dopłat do budynków pasywnych i niskoenergetycznych, spowodowało znaczące zapotrzebowanie na Certyfikatorów i Audytorów energetycznych. To oni czuwać będą nad przebiegiem budowy i odbioru etapowego poszczególnych prac budynku pasywnego.

Weryfikatorzy to osoby mające uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej i audytu energetycznego.
Absolwenci SP SAE spełniają oba te warunki, dlatego mają szansę znaleźć się na liście weryfikatorów tego Programu.
Weryfikator będzie decydował o przyznaniu dopłaty w podanych wysokościach.
Szkolenie weryfikatorów przeprowadzi PTE dla członków PTE. Wnioski zainteresowanych należy kierować na konto e-mail
PTE wspiera wnioski zainteresowanych Członków PTE – Absolwentów SP SAE o wpisanie, na listę Audytorów energetycznych.

Comments are closed.