Program produkcji domów pasywnych w Polsce

SIEĆ FABRYK BUDOWY DOMÓW SZKIELETOWYCH W POLSCE
Przyjmujemy zgłoszenia Firm, zainteresowanych uruchomieniem fabryki domów wraz opracowaniem wniosków o dofinansowania projektu ze środków unijnych, zgłoszenia e-mail

Polskie Towarzystwo Energetyczne opracowuje, program rozwoju budownictwa i program rozwoju Fabryk Budowy Domów Szkieletowych w Polsce, w technologii drewnianej, pasywnej.
Program wynika z postanowień dyrektywy unijnej 2010/31 z 19 maja 2010 roku, „w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nakładającej obowiązek: aby od 2019 roku wszystkie nowe obiekty zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Po 31 grudnia 2020 r. przepis ten obejmie pozostałe budowle.
Budynki w Unii Europejskiej zużywają 40% całej energii. Dlatego niezwykle ważne jest zdecydowane ograniczenia zużycia energii w budynkach do niemal zerowego poziomu.”

Opracowanie ma zawierać informacje techniczno – handlowe o producentach maszyn i linii do produkcji domów pasywnych w technologii drewnianej szkieletowej.
Program opracowany przez PTE będzie podstawą do uruchomienia finansowania budowy i uruchomienia Fabryk Domów FD w Polsce.
W pierwszej fazie przewiduje się uruchomienie czterech Fabryk budowy domów w różnych rejonach w Polsce.
W Wielkopolsce powstaje pierwsza taka Fabryka z linią produkcyjną 200 domów/zmianę.
Inwestorem jest osoba prywatna.
Kolejne w Fabryki są w trakcie uzgodnień.
Polskie Towarzystwo Energetyczne w ramach Programu, opracowuje;
1. Projekt Fabryki Domów, zapewniamy nadzór nad budową i uruchomieniem FD.
2. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, nowej perspektywy 2014 – 2020.
3. Oceną innowacyjności projektu i inwestycji w zakresie zastosowanej technologii, urządzeń produkcyjnych i oddziaływania na środowisko.
4. Wniosek do banku o uzyskanie kredytu na realizację inwestycji.
5. Katalog Budynków Pasywnych.
6. Sieć sprzedaży i montażu budynków pasywnych oraz płyt fundamentowych.
Przygotowujemy kadrę do realizacji przedsięwzięcia: na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu www.up.poznan.pl/sae kształcimy certyfikatorów i audytorów energetycznych.
Przyjmujemy zgłoszenia Osób, Firm i Instytucji zainteresowanych uczestnictwem w Programie Budowy Fabryk Domów w Polsce.
Zgłoszenia należy kierować na konto e-mailowe; Polskie Towarzystwo Energetyczne e-mail

dr inż. Piotr Żuk
Prezes ZG PTE

Comments are closed.