ETV

 ETV System Weryfikacji Technologii Środowiskowych.

   ETV to system Weryfikacji Technologii Środowiskowych (z ang. Environment Technology Verification), którego celem jest ulepszenie i przyśpieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych, poprzez dostarczenie niezależnej, bezstronnej i wiarygodnej informacji.
ETV jest narzędziem wspierającym wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych do praktyki rynkowej.

System ETV pozwala w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące.
W rezultacie weryfikacji dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji jako potwierdzenie, że parametry sprawności deklarowane dla danej technologii są wiarygodne i oparte na solidnych podstawach naukowych.
Europejski system ETV wdrażany jest w państwach UE, w tym Polski.

Zlecenia na wykonanie weryfikacji ETV, należy kierować na konto e-mailowe Biuro PTE

Comments are closed.